தளம் மாற்றப்படுகிறது.

Thursday, 19 November 2009

பதிவுலக நண்பர்களே எனது tamillaruvi.blogspot.com இன் பதிவுகள் யாவும் இன்றுமுதல் xpress tamil.blogspot.com என்ற முகவரிக்கு மற்றப் படுகிறது.தொடர்ந்தும் உங்கள் ஆதரவை வழங்குங்கள்.

Comments

No response to “தளம் மாற்றப்படுகிறது.”
Post a Comment | Post Comments (Atom)

Post a Comment